Референции

Ваня Джурова, директор на 108 СУ „Никола Беловеждов“, гр. София
Димитранка Каменова, кмет на Община Берковица
Ирина Велчева-Еленкова, Председател на Читалищно настоятелство на Читалище „Събуждане – 1899 с. Василовци“
Виолета Виденова, ВрИД Кмет на Община Годеч
Андрей Андреев, кмет на община Годеч
Христо Киров, кмет на Община Котел
Ивайло Панев, кмет на СО-район „Кремиковци“
Златко Живков, кмет на Община Монтана
Златко Живков, кмет на Община Монтана
Илиана Бицова, Зам. кмет на Община Ямбол
Веселин Тодоров, директор на ПГОХХТ, гр. Шумен
Деян Дойнов, кмет на Община Сопот

Даниела Райчева, кмет на район Нови Искър
Столична община

Сертификати и удостоверения

Сертификат за стандарт BS OHSAS 18001:2007
Серфициращ орган Ohmi EuroCert GmbH

Сертификат за стандарт EN ISO 9001:2015
Серфициращ орган Ohmi EuroCert GmbH

Сертификат за стандарт EN ISO 14001:2015
Серфициращ орган Ohmi EuroCert GmbH

Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър от Камара на строителите в България за изпълнение на строежи от 1-ва група – трета до пета категория

Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър от Камара на строителите в България за изпълнение на строежи от 4-та група – трета и четвърта категория

Удостоверение за членство на Градив ООД в Камара на строителите в България