За нас

Градив ООД е специализирана в довършителните и ремонтни работи в строителството.

Фирмата е член на камарата на строителите в България с удостоверение № І-002396 – първа група – строежи от трета до пета категория.

Градив ООД разполага със специализирани бригади за изпълнение на гипсокартон, топлоизолация, отоплителни инсталации, вентилация и климатизация, вътрешни ВиК инсталации и санитарно оборудване, електро-изграждане и оборудване, облицовки и настилки, мазилки и шпакловки, покривни работи, доставка и монтаж на дограма, бояджийски работи и др.

Проекти

От основаването си до момента  ГРАДИВ ООД е изпълнила следните основни договори за строителство :

 • Клиники – Първа и Втора хирургия, Урология – Вътрешни ремонти, шпакловка, боядисване, текущи ремонти;
 • Клиники на територията на МБАЛ – Вътрешни ремонти, шпакловка, боядисване, текущи ремонти;
 • Ул. Узунджовска №11- Ремонт на фасади;
 • 32 ОДЗ – Ремонт на фасади;
 • 103 ОУ, кв. Филиповци – Направа на бетонна ограда;
 • 97 СОУ – Ремонт на физкултурен салон и кабинети, Ремонт на фасади, Текущи ремонти;
 • 139 ЦДГ и филиал – Подмяна на ВиК и дограма, Ремонт на фасади;
 • СБАЛ Св. Екатерина – Вътрешни ремонти на кабинети;
 • Национална опера и балет – Възстановявяне на орнаменти, ремонт зали, гримиорни, бани, тоалетни;
 • СХУПИ Свети Лука – Шпакловка, боядисване;
 • Парк-хотел Москва – Цялостен ремонт 5-ти , 6-ти и 7-ми етаж;
 • Бул. Христо Ботев – Довършителни работи в новострояща се сграда;
 • Къща с. Вакарел – Груб строеж;
 • Онда Кофи Брейк – СМР – цялостен ремонт, ВиК, фаянс, гипс картон;
 • СО район Подуене – Текущи ремонти на училища и детски ясли;
 • 97 ЦДГ – Текущи ремонти;
 • 86 ОДЗ – Текущи ремонти;
 • 55 ОДЗ – Текущи ремонти;
 • 73 ОДЗ – Текущи ремонти;
 • СБАЛ НП Свети Наум ЕАД – СМР – цялостен ремонт, ВиК, фаянс, СМР – Първа психиатрична клиника, учебна зала, кухненски блок – ремонт на покрив;
 • Къща, кв. Драгалевци – Груб строеж;
 • Гараж, с. Вакарел – Груб строеж;
 • ВСУ Л. Каравелов – Преустройство и модернизация на кухня и столова;
 • 17 ОДЗ – Вътрешни ремонти. ВиК, ел. индталация, АС част;
 • СУПЦ Княз Борис І – Цялостен вътрешен ремонт, фаянс, направа на топлоизолация и фасада;
 • Дом за деца Христо Ботев – Вътрешен ремонт;
 • Защитено жилище, ж.к. Люлин – Вътрешен ремонт;
 • ВСУ Л. Каравелов – Направа на архитектурно-дизайнерски кабинети, Ремонт на учебни зали, Блок 2;

Изпълнени през 2009 година

 • ВСУ Л. Каравелов – Преустроиство на учебни зали в атилета за архитекти;
 • 49 ОУ Бенито Хуарес – направа на библотека;
 • СБАЛ НП Свети Наум ЕАД – ремонт на втора нервна клиника;
 • ВСУ Л. Каравелов – ремонт на учебни кабинети учебен корпус бл. 2;
 • Марти ЕООД – Направа на 1600 кв.м гипскартон в търговско хале;
 • Лесотехнически университет – подмяна на дограма на АУЛА;
 • Столична община – Основен ремонт на заведение за социални услуги Дом за стари хора, Зона – Б5;
 • Лесотехнически университет – Цялосно саниране на АУЛА;

Изпълнени през 2010 година

 • Довършителни работи – РПС-16
 • Довършителни работи – жилищна и офис сграда, гр София, кв. „Иван Вазов“
 • Ремонт на фасада – паметник на култирата – жилищна сграда, гр. София, ул. „Отец Паисий“ 41
 • Ремонт на кабинети №319, 320, 321, коридор, фоайе, стълбище и Аула – Учебен корпус бл. 6, ВСУ „Любен Каравелов“
 • Външна топлоизолация – 49 ОУ „Бенито Хуарес“, гр. София
 • Текущи ремонти на обекти на „Фаст Пей – София“ АД и изграждане на нови метростанции: Обеля, К. Величков, В. Левски, Младост; пазари: Слатина, Иван Вазов, Красно село, Младост II, Димитър Петков и др.

Изпълнени през 2011 година

 • Текущи ремонти на обекти на „Фаст Пей – София“ АД и изграждане на нови каси на пазар Красно село, Борово, Студентски град, Иван Вазов и др.
 • Довършителни работи – жилищна сграда с подземни гаражи, магазини и офиси – пазар Димитър Петков
 • Ремонт на класни стаи – 49 ОУ „Бенито Хуарес“
 • Довършителни работи – две жилищни и офис сгради – кв. Иван Вазов
 • Основен ремонт и преустройство – апартамент в бл. 36 кв. „Хаджи Димитър“
 • Строително-ремонтни работи – помещения и общи части на ул „Славянска“ 4

Изпълнени през 2012 година

 • Ремонтни работи в детска ясла №69 – Студентски град, София
 • Вътрешен ремонт на детска ясла №66 – Овча купел, София
 • Топлоизолация на външни стени на детска ясла № 41 – ж.к. Люлин
 • Топлоизолация на външни стени на детска ясла № 38 – район Кремиковци
 • Топлоизолация на стени и покриви, подмяна на дограма – 108 СОУ „Никола Беловеждов“, гр. София /по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г./
 • Хидроизолация на покриви – 108 СОУ „Никола Беловеждов“

Изпълнени през 2013 година

 • „Извършване на СМР на работните и санитарни помещения в сградите ползвани от ДПС-Сердика, Лозенец,Възраждане,Красносело,Оборище,Слатина, по одобрен проект: „Модернизиране на дирекции„Социално подпомагане“(ДПС) в Столична община“
 • Ивършване на вътрешни ремонтни СМР по кабинети, лаборатории и учебни зали в сградата на Фармацевтичен факултет при МУ-София
 • Ремонт на санитарни възли 68-мо СОУ,69-то СОУ, Аварийни ремонти на ВиК инсталации в 96 ОДЗ, и 77 ОДЗ
 • „Ремонт на сградата на Дирекция социално подпомагане гр.Пловдив, приемна на ул.“Ландос“14 и ССЗ „Южен“,ул.“3-ти март“28“

Изпълнени през 2014 година

 • Изпълнение на СМР по сградата на ПГОХХТ “Проф.А. Златаров“, гр. Шумен за реализиране на мерки за енергийна ефективност по проект “Екологична ефективност чрез пестене на енергия“
 • Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура  на община Ямбол ” – ОУ „Димчо Дебелянов”
 • Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност – ОДЗ „Юрий Гагарин“, гр. Годеч

Изпълнени през 2015 година

 • Подобряване на енергийната ефективност в Дом за възрастни с деменция, с. Бистрилица
 • Преустройство и ремонт на общинска сграда в Център за работа с деца на улицата (деца в риск), гр. Котел
 • Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ “Проф. Д-р Асен Златаров“- домашен социален патронаж, намиращо се в УПИ-I за училище ,кв.64 по плана на гр. Годеч, общ. Годеч“
 • „Саниране на ЦДГ №5 Дъга, гр. Монтана“ по проект „Красива България“
 • „Създаване на спортен център, ремонт и по добряване на Народно читалище „Събуждане-1899“с.Василовци,община Брусарци“
 • Модернизация и внедряване на мерки по енергийна ефективност на 85 -то СОУ „Отец Паисий“, кв. Враждебна, район „Кремиковци“ – Столична община“, финансирана от националния доверителен еко фонд

Изпълнени през 2016 година

 • „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІI – ти етап – блок № 71, № 72 вх. А и вх. Б, № 73, с административен адрес ж.к. “Еленово”
 • Изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради в гр. Монтана във връзка с реализацията на НПЗЕЕМЖС – многофамилна жилищна сграда с адм. адрес: гр. Монтана, ул. Пейо Яворов,№5“                                              
 • Изпълнение на инженеринг на многофамилна жилищна сграда –бл.2,в с. Анево, община Сопот, във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС

Бъдещите планове за развитие на ГРАДИВ ООД са насочени главно в:

 • Разширяване на кръга от партньорите на фирмата
 • Запазването на досегашните клиенти
 • Обучението и допълнителната квалификация на персонала е една от насоките, по който вече е направена първата стъпка – фирмата е изпратила на обучение свои кадри във ВСУ Любен Каравелов
 • Разширяване на складовата база
 • изграждане на видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване

Сертификати – ISO 9001:2008 с рег.№ CQ-BG-009/15/01/bul

ISO 14001:2004+Cor.1:2009 с рег.№ CU-BG-009/15/01/bul
BS OHSAS 18001:2007 с рег.№ CОН-BG-009/15/01/bul

Сертификати и удостоверения

Сертификат за стандарт BS OHSAS 18001:2007
Серфициращ орган Ohmi EuroCert GmbH

Сертификат за стандарт EN ISO 9001:2015
Серфициращ орган Ohmi EuroCert GmbH

Сертификат за стандарт EN ISO 14001:2015
Серфициращ орган Ohmi EuroCert GmbH

Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър от Камара на строителите в България за изпълнение на строежи от 1-ва група – трета до пета категория

Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър от Камара на строителите в България за изпълнение на строежи от 4-та група – трета и четвърта категория

Удостоверение за членство на Градив ООД в Камара на строителите в България